Trenutni pregled


Podaci se objavljuju s odmakom od 15 minuta.

Vrijeme dohvata podataka: 20.03.2019. 16:59

Oznaka transakcije ISIN Cijena Količina Vrijeme trgovanja Vrijeme objave Oznake
201903200000001 EZ78ZZF7RPW9 9,6878 1,00 20.03.2019. 09:09:43 20.03.2019. 09:12:19 XFPH
201903200000002 EZ78ZZF7RPW9 9,6878 1,00 20.03.2019. 09:09:43 20.03.2019. 09:16:08 XFPH
201903200000003 HRRHMFO203A8 106,2500 861.465,00 20.03.2019. 09:46:28 20.03.2019. 09:47:29 ---
201903200000004 HRRHMFO282A2 109,2500 576.797,00 20.03.2019. 11:25:24 20.03.2019. 11:25:36 DUPL
201903200000005 HRRHMFO19BA2 103,4000 1.000.000,00 20.03.2019. 14:22:00 20.03.2019. 14:22:36 ---
201903200000006 HRRHMFO203E0 105,8250 1.000.000,00 20.03.2019. 14:29:00 20.03.2019. 14:30:01 ---
201903200000007 EZCVHK2TBL14 6,5080 1,00 20.03.2019. 14:53:07 20.03.2019. 14:57:25 XFPH, AMND
201903200000008 XS1713475306 106,9000 1.000,00 20.03.2019. 16:06:00 20.03.2019. 16:14:25 ---
Identifikacijska oznaka transakcije:201903200000001
Datum i vrijeme trgovanja:2019-03-20T08:09:43Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZ78ZZF7RPW9
Cijena:9,6878
Valuta cijene:NOK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:150.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-03-20T08:12:19Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:201903200000002
Datum i vrijeme trgovanja:2019-03-20T08:09:43Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZ78ZZF7RPW9
Cijena:9,6878
Valuta cijene:NOK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:250.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-03-20T08:16:08Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:201903200000003
Datum i vrijeme trgovanja:2019-03-20T08:46:28Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO203A8
Cijena:106,2500
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:861.465,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:861.465,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-03-20T08:47:29Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:201903200000004
Datum i vrijeme trgovanja:2019-03-20T10:25:24Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO282A2
Cijena:109,2500
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:576.797,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:576.797,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-03-20T10:25:36Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: DUPL
Identifikacijska oznaka transakcije:201903200000005
Datum i vrijeme trgovanja:2019-03-20T13:22:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO19BA2
Cijena:103,4000
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-03-20T13:22:36Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:201903200000006
Datum i vrijeme trgovanja:2019-03-20T13:29:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO203E0
Cijena:105,8250
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-03-20T13:30:01Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:201903200000007
Datum i vrijeme trgovanja:2019-03-20T13:53:07Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZCVHK2TBL14
Cijena:6,5080
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:15.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:USD
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-03-20T13:57:25Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH, AMND
Identifikacijska oznaka transakcije:201903200000008
Datum i vrijeme trgovanja:2019-03-20T15:06:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS1713475306
Cijena:106,9000
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2019-03-20T15:14:25Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---