Trenutni pregled


Podaci se objavljuju s odmakom od 15 minuta.

Vrijeme dohvata podataka: 25.06.2018. 15:14

Oznaka transakcije ISIN Cijena Količina Vrijeme trgovanja Vrijeme objave
201806220000001 SI0031115767 PNDG 4,00 22.06.2018. 09:25:05 22.06.2018. 09:28:00
Identifikacijska oznaka transakcije:201806220000001
Datum i vrijeme trgovanja:2018-06-22T07:25:05Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:SI0031115767
Cijena:PNDG
Valuta cijene:EUR
Označivanje cijene:MONE
Količina:4,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-06-22T07:28:00Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake:TNCP