Trenutni pregled


Podaci se objavljuju s odmakom od 15 minuta.

Vrijeme dohvata podataka: 11.04.2021. 20:18

Oznaka transakcije ISIN Cijena Količina Vrijeme trgovanja Vrijeme objave Oznake
202104090000001 EZZH7Q9Y58P5 7,5740 1,00 09.04.2021. 09:35:28 09.04.2021. 09:39:13 XFPH
202104090000002 EZDD2FJGPX49 7,5740 1,00 09.04.2021. 09:45:34 09.04.2021. 09:48:13 XFPH
202104090000003 EZDD2FJGPX49 7,5732 1,00 09.04.2021. 09:43:00 09.04.2021. 09:59:48 XFPH
202104090000004 SI0031110461 38,0000 5,00 09.04.2021. 10:27:32 09.04.2021. 10:30:52 TNCP
202104090000005 EZDD2FJGPX49 7,5750 1,00 09.04.2021. 09:13:34 09.04.2021. 11:17:39 XFPH
202104090000006 HRRHMFO227E9 108,2100 3.000.000,00 09.04.2021. 12:29:23 09.04.2021. 12:55:12 ---
202104090000007 GB00BYT5JK65 40,4800 50,00 29.03.2021. 15:59:00 09.04.2021. 13:24:01 ---
202104090000008 GB00BYT5JK65 40,0300 50,00 29.03.2021. 16:08:00 09.04.2021. 13:24:48 ---
202104090000009 NL0010696654 30,6600 1,00 29.03.2021. 16:35:00 09.04.2021. 13:26:06 ---
202104090000010 IE00BJ3V9050 7,3600 1,00 29.03.2021. 16:53:00 09.04.2021. 13:27:24 ---
202104090000011 IE00BQPVQZ61 80,1200 1,00 29.03.2021. 18:11:00 09.04.2021. 13:30:30 ---
202104090000012 GB00BYT5JK65 39,9900 10,00 29.03.2021. 20:30:00 09.04.2021. 13:44:51 ---
202104090000013 IE00BJ3V9050 6,8900 1,00 29.03.2021. 21:53:00 09.04.2021. 13:47:36 ---
202104090000014 IE00BQPVQZ61 80,2600 1,00 29.03.2021. 21:54:00 09.04.2021. 13:50:03 ---
202104090000015 NL0010696654 30,2200 1,00 29.03.2021. 21:54:00 09.04.2021. 13:52:57 ---
202104090000016 GB0022569080 72,7500 4,00 31.03.2021. 19:39:00 09.04.2021. 13:59:05 ---
202104090000017 GB0022569080 71,0600 5,00 31.03.2021. 21:25:00 09.04.2021. 14:00:43 ---
202104090000018 GB0022569080 70,9800 4,00 31.03.2021. 21:25:00 09.04.2021. 14:01:52 ---
202104090000019 GB0022569080 70,0900 5,00 31.03.2021. 21:56:00 09.04.2021. 14:03:28 ---
202104090000020 GB0022569080 70,2600 9,00 31.03.2021. 21:56:00 09.04.2021. 14:05:28 ---
202104090000021 NL0010872420 7,7800 1,00 01.04.2021. 21:10:00 09.04.2021. 14:07:16 ---
202104090000022 NL0010872420 7,7700 1,00 01.04.2021. 21:54:00 09.04.2021. 14:08:54 ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000001
Datum i vrijeme trgovanja:2021-04-09T07:35:28Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZZH7Q9Y58P5
Cijena:7,5740
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:6.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T07:39:13Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000002
Datum i vrijeme trgovanja:2021-04-09T07:45:34Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZDD2FJGPX49
Cijena:7,5740
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:10.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T07:48:13Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000003
Datum i vrijeme trgovanja:2021-04-09T07:43:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZDD2FJGPX49
Cijena:7,5732
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:3.961.441,96
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T07:59:48Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000004
Datum i vrijeme trgovanja:2021-04-09T08:27:32Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:SI0031110461
Cijena:38,0000
Valuta cijene:EUR
Označivanje cijene:MONE
Količina:5,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T08:30:52Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: TNCP
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000005
Datum i vrijeme trgovanja:2021-04-09T07:13:34Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZDD2FJGPX49
Cijena:7,5750
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:4.488.448,84
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T09:17:39Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000006
Datum i vrijeme trgovanja:2021-04-09T10:29:23Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO227E9
Cijena:108,2100
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:3.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:3.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T10:55:12Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000007
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-29T13:59:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:GB00BYT5JK65
Cijena:40,4800
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:50,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:24:01Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000008
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-29T14:08:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:GB00BYT5JK65
Cijena:40,0300
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:50,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:24:48Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000009
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-29T14:35:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:NL0010696654
Cijena:30,6600
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:26:06Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000010
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-29T14:53:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:IE00BJ3V9050
Cijena:7,3600
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:27:24Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000011
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-29T16:11:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:IE00BQPVQZ61
Cijena:80,1200
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:30:30Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000012
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-29T18:30:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:GB00BYT5JK65
Cijena:39,9900
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:10,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:44:51Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000013
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-29T19:53:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:IE00BJ3V9050
Cijena:6,8900
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:47:36Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000014
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-29T19:54:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:IE00BQPVQZ61
Cijena:80,2600
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:50:03Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000015
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-29T19:54:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:NL0010696654
Cijena:30,2200
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:52:57Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000016
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-31T17:39:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:GB0022569080
Cijena:72,7500
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:4,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T11:59:05Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000017
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-31T19:25:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:GB0022569080
Cijena:71,0600
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:5,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T12:00:43Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000018
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-31T19:25:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:GB0022569080
Cijena:70,9800
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:4,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T12:01:52Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000019
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-31T19:56:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:GB0022569080
Cijena:70,0900
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:5,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T12:03:28Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000020
Datum i vrijeme trgovanja:2021-03-31T19:56:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:GB0022569080
Cijena:70,2600
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:9,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T12:05:28Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000021
Datum i vrijeme trgovanja:2021-04-01T19:10:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:NL0010872420
Cijena:7,7800
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T12:07:16Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202104090000022
Datum i vrijeme trgovanja:2021-04-01T19:54:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:NL0010872420
Cijena:7,7700
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2021-04-09T12:08:54Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---