Trenutni pregled


Podaci se objavljuju s odmakom od 15 minuta.

Vrijeme dohvata podataka: 20.11.2018. 20:12

Oznaka transakcije ISIN Cijena Količina Vrijeme trgovanja Vrijeme objave
201811200000001 EZ52RHC27W23 7,4280 1,00 20.11.2018. 08:29:00 20.11.2018. 08:43:00
201811200000002 EZ44SSFH4B02 7,4239 1,00 20.11.2018. 10:02:44 20.11.2018. 10:06:29
201811200000003 EZ44SSFH4B02 7,4239 1,00 20.11.2018. 10:12:00 20.11.2018. 10:16:36
201811200000004 EZ52RHC27W23 7,4270 1,00 20.11.2018. 12:45:00 20.11.2018. 12:49:13
Identifikacijska oznaka transakcije:201811200000001
Datum i vrijeme trgovanja:2018-11-20T07:29:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZ52RHC27W23
Cijena:7,4280
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:10.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-11-20T07:43:00Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake:XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:201811200000002
Datum i vrijeme trgovanja:2018-11-20T09:02:44Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZ44SSFH4B02
Cijena:7,4239
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:150.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-11-20T09:06:29Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake:XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:201811200000003
Datum i vrijeme trgovanja:2018-11-20T09:12:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZ44SSFH4B02
Cijena:7,4239
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:600.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-11-20T09:16:36Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake:XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:201811200000004
Datum i vrijeme trgovanja:2018-11-20T11:45:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZ52RHC27W23
Cijena:7,4270
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:3.500.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-11-20T11:49:13Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake:XFPH