Trenutni pregled


Podaci se objavljuju s odmakom od 15 minuta.

Vrijeme dohvata podataka: 20.01.2022. 17:43

Oznaka transakcije ISIN Cijena Količina Vrijeme trgovanja Vrijeme objave Oznake
202201200000001 HRRHMFO26CA5 119,0000 10.000.000,00 20.01.2022. 09:13:50 20.01.2022. 09:17:50 ---
202201200000003 HRSPANRA0007 212,0000 5.270,00 20.01.2022. 11:21:00 20.01.2022. 11:23:26 ---
202201200000004 HRJDGLO24XA2 101,5000 2.000.000,00 20.01.2022. 11:29:42 20.01.2022. 11:31:53 ---
202201200000005 EZY67CP1FTP2 7,5241 1,00 20.01.2022. 11:33:49 20.01.2022. 11:47:37 XFPH
202201200000006 XS2332900682 106,0000 1.000.000,00 20.01.2022. 12:56:52 20.01.2022. 13:09:08 DUPL
202201200000008 XS2332900682 106,0000 1.500.000,00 20.01.2022. 13:59:38 20.01.2022. 14:08:06 DUPL
Identifikacijska oznaka transakcije:202201200000001
Datum i vrijeme trgovanja:2022-01-20T08:13:50Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO26CA5
Cijena:119,0000
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:10.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:10.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2022-01-20T08:17:50Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202201200000003
Datum i vrijeme trgovanja:2022-01-20T10:21:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRSPANRA0007
Cijena:212,0000
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:5.270,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:52.700,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2022-01-20T10:23:26Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202201200000004
Datum i vrijeme trgovanja:2022-01-20T10:29:42Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRJDGLO24XA2
Cijena:101,5000
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:2.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:2.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2022-01-20T10:31:53Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: ---
Identifikacijska oznaka transakcije:202201200000005
Datum i vrijeme trgovanja:2022-01-20T10:33:49Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZY67CP1FTP2
Cijena:7,5241
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:3.987.240,83
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2022-01-20T10:47:37Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:202201200000006
Datum i vrijeme trgovanja:2022-01-20T11:56:52Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS2332900682
Cijena:106,0000
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:1.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2022-01-20T12:09:08Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: DUPL
Identifikacijska oznaka transakcije:202201200000008
Datum i vrijeme trgovanja:2022-01-20T12:59:38Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:XS2332900682
Cijena:106,0000
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:1.500.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:1.500.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2022-01-20T13:08:06Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake: DUPL