Trenutni pregled


Podaci se objavljuju s odmakom od 15 minuta.

Vrijeme dohvata podataka: 20.10.2020. 10:23

Oznaka transakcije ISIN Cijena Količina Vrijeme trgovanja Vrijeme objave Oznake
202010200000001 EZZQT605XVR4 27,2725 1,00 20.10.2020. 09:49:00 20.10.2020. 09:53:25 XFPH
202010200000002 EZWZ6HV61KF8 365,3600 1,00 20.10.2020. 09:49:00 20.10.2020. 09:56:04 XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:202010200000001
Datum i vrijeme trgovanja:2020-10-20T07:49:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZZQT605XVR4
Cijena:27,2725
Valuta cijene:CZK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:500.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2020-10-20T07:53:25Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:202010200000002
Datum i vrijeme trgovanja:2020-10-20T07:49:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZWZ6HV61KF8
Cijena:365,3600
Valuta cijene:HUF
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:500.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:SINT
Datum i vrijeme objave:2020-10-20T07:56:04Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH