Trenutni pregled


Podaci se objavljuju s odmakom od 15 minuta.

Vrijeme dohvata podataka: 16.07.2018. 10:05

Oznaka transakcije ISIN Cijena Količina Vrijeme trgovanja Vrijeme objave
201807160000001 DE000A2DA414 7,2000 500,00 16.07.2018. 08:32:28 16.07.2018. 08:35:12
201807160000002 SI0031109216 10,0000 700,00 16.07.2018. 08:46:11 16.07.2018. 08:48:46
201807160000003 HRRHMFO26CA5 117,6000 3.000.000,00 13.07.2018. 16:30:20 16.07.2018. 08:48:57
201807160000004 SI0031109216 10,0000 1.000,00 16.07.2018. 09:28:50 16.07.2018. 09:32:36
201807160000005 SI0031109216 10,0000 1.000,00 16.07.2018. 09:35:36 16.07.2018. 09:37:14
Identifikacijska oznaka transakcije:201807160000001
Datum i vrijeme trgovanja:2018-07-16T06:32:28Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:DE000A2DA414
Cijena:7,2000
Valuta cijene:EUR
Označivanje cijene:MONE
Količina:500,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-07-16T06:35:12Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake:TNCP
Identifikacijska oznaka transakcije:201807160000002
Datum i vrijeme trgovanja:2018-07-16T06:46:11Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:SI0031109216
Cijena:10,0000
Valuta cijene:EUR
Označivanje cijene:MONE
Količina:700,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-07-16T06:48:46Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake:TNCP
Identifikacijska oznaka transakcije:201807160000003
Datum i vrijeme trgovanja:2018-07-13T14:30:20Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:HRRHMFO26CA5
Cijena:117,6000
Valuta cijene:---
Označivanje cijene:PERC
Količina:3.000.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:3.000.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:HRK
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-07-16T06:48:57Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake:---
Identifikacijska oznaka transakcije:201807160000004
Datum i vrijeme trgovanja:2018-07-16T07:28:50Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:SI0031109216
Cijena:10,0000
Valuta cijene:EUR
Označivanje cijene:MONE
Količina:1.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-07-16T07:32:36Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake:TNCP
Identifikacijska oznaka transakcije:201807160000005
Datum i vrijeme trgovanja:2018-07-16T07:35:36Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:SI0031109216
Cijena:10,0000
Valuta cijene:EUR
Označivanje cijene:MONE
Količina:1.000,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:---
Valuta zamišljene vrijednosti:---
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2018-07-16T07:37:14Z
Transakcija koju treba poravnati:---
Oznake:TNCP