Trenutni pregled


Podaci se objavljuju s odmakom od 15 minuta.

Vrijeme dohvata podataka: 04.08.2020. 12:51

Oznaka transakcije ISIN Cijena Količina Vrijeme trgovanja Vrijeme objave Oznake
202008040000001 EZZN2702FPH3 1,1778 1,00 04.08.2020. 10:36:00 04.08.2020. 10:38:35 XFPH
202008040000002 EZWJQCMLR698 7,4684 1,00 04.08.2020. 10:36:01 04.08.2020. 11:29:22 XFPH, AMND
202008040000003 EZWJQCMLR698 7,4690 1,00 04.08.2020. 10:48:19 04.08.2020. 10:50:08 XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:202008040000001
Datum i vrijeme trgovanja:2020-08-04T08:36:00Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZZN2702FPH3
Cijena:1,1778
Valuta cijene:USD
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:371.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2020-08-04T08:38:35Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH
Identifikacijska oznaka transakcije:202008040000002
Datum i vrijeme trgovanja:2020-08-04T08:36:01Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZWJQCMLR698
Cijena:7,4684
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:920.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2020-08-04T09:29:22Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH, AMND
Identifikacijska oznaka transakcije:202008040000003
Datum i vrijeme trgovanja:2020-08-04T08:48:19Z
Identifikacijska oznaka instrumenta:EZWJQCMLR698
Cijena:7,4690
Valuta cijene:HRK
Označivanje cijene:MONE
Količina:1,00
Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici:---
Količina u mjernim jedinicama:---
Zamišljeni iznos:1.700.000,00
Valuta zamišljene vrijednosti:EUR
Vrsta:---
Mjesto izvršenja:XOFF
Datum i vrijeme objave:2020-08-04T08:50:08Z
Transakcija koju treba poravnati:false
Oznake: XFPH