Podaci o društvu

Naziv društva: Zagrebačka burza d.d.
Adresa: Ivana Lučića 2a
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4686 800
Faks: +385 1 4677 680
Kontakt

Info telefon: +385 1 4686 800
Info e-mail: apa@zse.hr
Korisnička podrška: tech-support@zse.hr