ZSE APA Logo

Direktiva 2014/65/EU („MiFID II”) primjenjuje se od 3. siječnja 2018. zajedno s Uredbom (EU) br. 600/2014 (MiFIR). MiFID-om II i MiFIR-om osigurava se ažurirani usklađeni pravni okvir kojim se uređuju zahtjevi primjenjivi na investicijska društva, uređena tržišta, pružatelje usluga dostave podataka i društva iz trećih zemalja koja pružaju investicijske usluge ili obavljaju investicijske aktivnosti u Uniji.

Cilj je MiFID-a II i MiFIR-a poboljšati učinkovitost, otpornost i cjelovitost financijskih tržišta.

Između ostaloga, čl. 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 propisuju obvezu investicijskih društava koja za vlastiti račun ili račun klijenata sklapaju transakcije s financijskim instrumentima kojima se trguje na mjestu trgovanja da objavljuju volumen i cijenu tih transakcija kao i vrijeme kada su sklopljene. Informacije se objavljuju ovlaštenim sustavom objavljivanja (APA). Drugim riječima, radi se o obvezi prijave transakcija sklopljenih izvan mjesta trgovanja s financijskim instrumentima kojima se trguje na mjestu trgovanja (tzv. OTC transakcije).

Pri tome navedena uredba propisuje financijske instrumente na koje se navedena obveza odnosi:

  • dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate i slične financijske instrumente i
  • obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice.

APA ili ovlašteni sustav objavljivanja ima za cilj poboljšati kvalitetu informacija o transparentnosti trgovanja koje se objavljuju izvan mjesta izvršenja (OTC) i znatno doprinijeti osiguranju da se takvi podaci objavljuju na način koji će olakšati njihovo objedinjavanje s podacima koje objavljuju mjesta trgovanja (Uvod, t.116. MIFID II).